Voorlopig koopcontract: feit of fabel?

Gepubliceerd op 23 april 2019

En waar moet je allemaal op letten?

Na lang zoeken is het dan eindelijk gelukt: je heb je droomhuis gevonden! Nu ligt het voorlopig koopcontract voor je neus. Alle zaken die zijn besproken tijdens de onderhandelingen zijn daarin vastgelegd. Maar waar moet je allemaal op letten bij dat voorlopig koopcontract?

‘Voorlopig’ koopcontract

Allereerst een punt van praktische aard. De term ‘voorlopig koopcontract’ is eigenlijk misleidend; er bestaat namelijk niet zoiets als een voorlopig koopcontract. Een koopcontract is, zodra beide partijen een handtekening hebben gezet, altijd bindend; er is vanaf dat moment wettelijk gezien een overeenkomst gesloten. Daar is dus weinig voorlopigs aan. Er zijn dan ook maar weinig makelaars die deze term nog actief gebruiken.

Waar een voorlopig koopcontract wellicht mee verward kan worden, is het allereerste concept van het contract dat de makelaar ter controle naar koper en verkoper stuurt. Dit concept wordt door beide partijen gecontroleerd op onjuistheden, om er zeker van te zijn dat alle persoonsgegevens en details omtrent de verkoop correct zijn ingevuld. Dit document wordt echter ‘concept koopcontract’ of ‘concept koopovereenkomst’ genoemd – ook hier is het woord ‘voorlopig’ dus niet van toepassing. Na het goedkeuren van dit concept door beide partijen wordt de definitieve koopakte opgemaakt en verstuurd.

De koopovereenkomst: wat staat er allemaal in?

Het koopcontract wordt meestal opgemaakt door de makelaar van de verkopende partij. Daar staan in elk geval de volgende gegevens in:

  • De persoonsgegevens van zowel de verkoper als de koper en eventuele partners/mede-eigenaren;
  • Voor welke koopsom de woning wordt gekocht;
  • De datum waarop de woning aan de koper wordt overgedragen;
  • Welke ontbindende voorwaarden er eventueel van toepassing zijn;
  • Een waarborgsom of bankgarantie.

Het is mogelijk om nog meer afspraken vast te leggen in het koopcontract. Ook wordt de zogeheten ‘lijst van zaken’ toegevoegd, waarin staat vermeld welke (on)roerende zaken achterblijven of kunnen worden overgenomen door de koper. Ook over deze zaken moet dus onderhandeld worden, alvorens de koopakte kan worden ondertekend. De lijst moet, net als het koopcontract, ondertekend worden door beide partijen.

Waar moet je allemaal op letten?

Zorg er allereerst voor dat je de koopovereenkomst ontvangt vóórdat je gaat ondertekenen. Dan kun je 'm namelijk nog even in alle rust doornemen. En wellicht wil je 'm nog even laten controleren door een tweede lezer? Controleer ook altijd zelf jouw eigen persoonsgegevens en het documentnummer van je legitimatiebewijs en dat van de andere partij. Daarnaast is het belangrijk om voor het tekenen goed op de hoogte te zijn van je financiële situatie. Zoek uit wat je kunt lenen en laat je goed informeren over hypotheken en andere zaken die bij financiering komen kijken. En laat tot slot een ruime financieringsperiode opnemen in de ontbindende voorwaarden. Vraag ook, vóór het opmaken van de koopovereenkomst, aan je financieel adviseur hoeveel weken hij denkt nodig te hebben om de financiering rond te krijgen. Het vragen van uitstel is mogelijk, maar het is voor alle partijen een stuk prettiger als je dit kunt voorkomen.

Zeker zijn van een waterdicht contract? Schakel een aankoopmakelaar in!

Wil je zeker zijn van goede afspraken met de andere partij en dat er ook naar jouw belangen is gekeken? Schakel dan een aankoopmakelaar in die jou belangen behartigt tijdens dit spannende proces. Een makelaar heeft immers veel ervaring met het lezen van juridische documenten en weet welke informatie erin hoort te staan en welke bijlagen erbij horen te zitten.

Heb je behoefte aan een aankoopmakelaar? Ik begeleid je graag bij de aankoop van jouw nieuwe droomhuis. Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een kennismakingsgesprek.

Bronnen: Vereniging eigen huis, Notaris.nl, Knab.

« ga terug