De gekte op de woningmarkt neemt af

Gepubliceerd op 23 januari 2019

Woningmarktcijfers vierde kwartaal 2018

Na enkele turbulente jaren, lijkt de gekte op de woningmarkt eindelijk wat af te nemen. De aanhoudende prijsstijgingen lijken een piek bereikt te hebben, de daling van het aantal verkopen lijkt te stagneren en het aanbod van beschikbare woningen is voor het eerst in 4,5 jaar gestegen.

 

Landelijke woningmarkt

“We zien dat steeds meer consumenten niet meer willen of kunnen meedoen aan de voortdurende prijsstijgingen,” aldus Ger Jaarsma, voorzitter van de NVM. Dat uit zich volgens Jaarsma onder andere in een zekere afkoeling op de meest verhitte delen van de woningmarkt. Het hoge prijsniveau zorgt ervoor dat de snelheid waarmee woningen verkocht worden, begint af te nemen. Anderzijds worden er steeds meer woningen te koop gezet en wordt de verkooptijd langer. Deze factoren resulteren in een stijging van het aantal beschikbare woningen. Het algemene beeld wordt dus wat rustiger – maar helemaal stabiel is de woningmarkt nog lang niet.

De markt in regio Uden-Veghel

In onze regio is de gemiddelde verkooptijd het afgelopen jaar drastisch omlaag gegaan; waar de teller eind 2017 nog op 86 dagen stond, is dit eind 2018 gedaald naar 54 dagen. Met name tussenwoningen en hoekwoningen gaan, met gemiddelde verkooptijden van respectievelijk 26 en 33 dagen, als warme broodjes over de toonbank. Een andere opvallende verandering is de stijging van de gemiddelde verkoopprijs per m2: deze steeg in een jaar tijd met maar liefst 9%! We zien tot slot dat, overeenkomstig met de landelijke markt, het aantal verkochte woningen slechts nog lichtjes gedaald is. Dit kan betekenen dat ook hier de markt wat begint te stabiliseren. Hoe dit verder doorzet, zal in de loop van het jaar blijken.

Voorspelling 2019

Ger Jaarsma voorziet voor 2019 een beginnende stabilisatie van de woningmarkt, maar de regionale verschillen blijven: oververhitte stedelijke gebieden zullen wat afkoelen en ruime landelijke gebieden zullen eerst nog een piek moeten doorstaan.

 

Bron: NVM

« ga terug