Belastingvrij schenken ten behoeve van een woning

Gepubliceerd op 23 januari 2019

Hoe werkt het en wat zijn de regels?

Als je over privé vermogen bezit, is het fijn om zelf te kunnen bepalen wie hier recht op heeft na je overlijden. Veel mensen laten dit opnemen in hun testament, maar er is ook een andere, steeds populairder wordende optie om je geld te schenken. Namelijk het schenken van een geldbedrag tijdens je leven, in plaats van na je overlijden; het zogeheten belastingvrij schenken. Over zo'n schenking hoeft, de naam verraadt het al, geen belasting afgedragen te worden. Het volledige bedrag van de gift gaat dus naar de ontvanger! Maar welke voordelen heeft belastingvrij schenken nog meer? En welke regels zijn eraan verbonden?

De mogelijkheden van belastingvrij schenken

Elk jaar mag een ouder z'n kind een bedrag van € 5.428,- schenken zonder belasting daarover af te dragen. Van deze schenking hoeft ook geen aangifte te worden gedaan. Is het kind tussen de 18 en 40 jaar oud, dan mag men één keer zelfs een hogere belastingvrije schenking doen, van maximaal € 26.040,-. Het kind mag het geld naar eigen inzicht besteden of op een spaarrekening zetten. Hij of zij hoeft voor deze gift ook geen tegenprestatie te verrichten. Het is dus eigenlijk een voorschot op de latere erfenis!

Wanneer de schenking wordt gebruikt voor een studie of woning, zijn de regels bij belastingvrij schenken zelfs nog interessanter. Wordt het geschonken bedrag namelijk gebruikt voor de financiering van een studie, dan ligt de limiet vele malen hoger, namelijk op € 54.246,-. En wordt de gift gebruikt voor het aanschaffen of verbouwen van een woning, of voor het aflossen van een (deel van een) hypotheek, dan mag de ouder zijn kind eenmalig maar liefst € 102.010,- schenken. Niet mis! Deze schenking mag overigens ook gedaan worden aan een ander familielid of zelfs aan een kennis – mits de ontvanger maar tussen de 18 en 40 jaar oud is en men aan de regels voldoet.

Welke voordelen zijn er nog meer?

Naast dat er geen belasting betaald hoeft te worden over je schenking in bovengenoemde gevallen, zijn er nog meer voordelen te noemen, waaronder:

  1. Wanneer je een schenking doet, wordt je eigen vermogen kleiner, waardoor je minder vermogensbelasting hoeft af te dragen.
  2. Indien je op latere leeftijd in een zorginstelling komt te wonen, wordt er naar je eigen vermogen gekeken bij het bepalen van de hoogte van je eigen bijdrage. Minder vermogen betekent minder betalen in het verzorgingstehuis.
  3. Als laatste voordeel - en misschien wel de allerbeste: hoe mooi is het om geld dat je zelf niet nodig hebt, te investeren in een mooie toekomst voor je kinderen!

Tot slot

Er zijn enkele kanttekeningen die we in acht moeten nemen. Allereerst: denk eraan dat de bovengenoemde vrijstellingen niet per ouder gelden, maar per ouderpaar. Oftewel: ouders kunnen niet allebei, los van elkaar, het bedrag van € 102.010,- aan hun kind schenken. Wat wel mag, is het splitsen van het bedrag over drie jaren. Wat ook mogelijk is, is het doen van een schenking op papier. Dit kan een goede optie zijn wanneer je het bedrag niet in liquide middelen beschikbaar hebt, maar bijvoorbeeld in de vorm van een pand.

Vraag altijd om advies

Het kunnen doen van een schenking aan je kind, of aan een andere dierbare, is een mooi iets. Lees je echter goed in in de materie en zorg dat je zeker weet dat je aan alle eisen voldoet. Overweeg je van deze regeling gebruik te maken, dan is het verstandig om een financieel adviseur te raadplegen, of contact op te nemen met de belastingdienst.

 

Bronnen: Infonu, Heetebrij, bnr-groep, Consumentenbond

« ga terug